وبلاگی برای علاقمندان به ریاضی
 خط های متوازی با فاصله های متساوی
   خط های متوازی با فاصله های متساوی 

     به یک صفحه کاغذ خط دار از دفترتان نگاه کنید, خطوط موازی با فاصله های یکسان رسم  شده اند اکنون روی آن خط راست دلخواهی رسم کنید تا خطوط افقی صفحه کاغذ را قطع کند, این خط راست توسط خطوط افقی به پاره خطهایی تقسیم می شود؛ این پاره خط ها را اندازه بگیرید و نتیجه را بیان کنید.

                                         

|+| نوشته شده توسط حجت خسروشاهی در دوشنبه 1391/12/07  |
 حجم:(Volume)

    حجم:(Volume)

              

حجم در لغت به معنی برآمدگی و ستبری و جسامت چیزی می باشد و در اصطلاح هندسه گنجایش و ظرفیت جسم و آن مقداری از فضا که جسم آن را اشغال می کند, را نشان می دهد.

    

 

  


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط حجت خسروشاهی در شنبه 1390/02/03  |
 معادله ها ی توانی

معادله توانی: معادله توانی معادله ای است که که در آن مجهول به صورت توان ظاهر شده است. مانند:  2x=۸. برای حل چنین معادله هایی در صورت امکان دو طرف معادله را به دو عدد تواندار با پایه های مساوی تبدیل می کنیم ؛ آنگاه توانهای دو طرف را با هم مساوی قرار می دهیم و جواب معادله را بدست می آوریم.

مثال: معادله های توانی زیر را حل کنید.

|+| نوشته شده توسط حجت خسروشاهی در سه شنبه 1388/07/07  |
 توصیه هایی به دانش آموزان
دانش آموزان عزیز که وارد کلاس اول راهنمایی می شوند توجه داشته باشند بیشتر مطالب کتاب درس ریاضیات آنها مربوط به چهار عمل اصلی خصوصاتقسیم و ضرب اعداد طبیعی و کسرهاست واکثر دانش آموزان این پایه در این دروس مشکل دارند لذا پیشنهاد می کنم قبل از ورود به کلاسهای درس و شروع مدرسه مروری بر مطالب سالهای گذشته ریاضیات در این موارد داشته باشید . خیالتان راحت ٬درس ریاضیات راهنمایی به مراتب خیلی آسانتر و قابل فهم تر برای شماست و از یادگیری و خواندن مطالب آن بسیار آسوده خاطر و خرسند خواهید بود . انشاالله به مطالب فوق توجه داشته باشید و در کلاس درس به سادگی مطالب پی می برید و از درس ریاضیات راهنمایی لذت خواهید برد.

 

دانش آموزان عزیز ی که در سال جدید به کلاس دوم راهنمایی خواهند رفت توجه داشته باشند اکثر مطالب کتاب شما در رابطه با اعداد صحیح ٬اعمال بر روی کسرها و مساحت و زاویه است لذا توصیه می کنم برای پیشرفت و یادگیری بهتر مطالب این کتاب سعی کنید موضوعات مطرح شده را در سالهای قبل بررسی و چنانچه در یادگیریهای خودتان دچار کمبود ویا نقایصی هستید بر طرف نمایید . تا بتوانید دروس سال دوم را با خیالی آسوده و روان پیگیری نمایید  .

 

واما دانش آموزان عزیزی که وارد کلاس سوم راهنمایی خواهند شد توجه کنید بیشتر مطالب کتاب ریاضی این پایه تحصیلی در رابطه با اعداد اول ٬اعداد صحیح ٬اعداد گویا(کسرها)٬مخصوصا مختصات و عبارتهای جبری از جمله حل معادله است . لذا توجه داشته باشید اگر در این مباحث دارای ضعف و مشکلات یادگیری می باشید حتما در رفع موانع و کاستیها کوشش نمایید .با توجه به اینکه حجم مطالب کتاب شما بسیار زیاد است و دبیران محترم شما نمی توانند به دلیل کمبود وقت مسائل بیشتری از سالهای گذشته برایتان حل و تمرین نمایند حتما عزیزان برای رفع نقایص یادگیریهای سالهای گذشته مخصوصا در مطالب یادآوری شده در فوق ٬کوشش نمایند .موضوعات کتاب شاید حدود ۸۰درصد مربوط به سال اول و دوم راهنمایی می باشد٬ سعی کنید در اوقات فراغت جهت یادآوری مطالب٬ قبل از شروع سال تحصیلی  جدید ٬کوشا باشید.

|+| نوشته شده توسط حجت خسروشاهی در سه شنبه 1388/06/10
 عدد اول

آزمون تشخیص اعداد اول:

برای بررسی اول بودن یک عدد ، ابتدا تمام اعداد اولی را که مربع آن ها کوچک تر یا مساوی عدد مورد نظر است، فهرست می کنیم. اگر عدد مورد نظر بر هیچکدام از آن ها بخشپذیر نباشد اول است؛ در غیر این صورت ، آن را    «عدد مرکب» می نامیم.

مثال: عدد 113 اول است یا مرکب؟

به عبارتی دیگر قاعده تشخیص اعداد اول را می توان این گونه بیان کرد:

عدد طبیعی n در صورتی اول است که بر هیچ کدام از اعداد اول کوچک تر یا مساوی بخشپذیر نباشد.

|+| نوشته شده توسط حجت خسروشاهی در سه شنبه 1388/06/10  |
 قضیه فیثاغورث

قضیه


img/daneshnameh_up/6/62/Pythagorean.png

د رمثلث قائم‌الزاویه ABC که زاویه A در آن قائمه است ، در صفحه رابطه‌ی زیر همیشه بین اضلاع برقرار است:

می‌توان این قضیه را به صورت ساده‌تر بیان کرد : فرض کنید سه مربع روی اضلاع یک مثلث قائم الزاویه،که طول اضلاع قائم آن a وb و طول وتر آن c میباشد؛مطابق شکل زیر می‌سازیم


این قضیه به ما توضیح می‌دهد که جمع مساحتهای دو مربع ساخته شده روی دو ضلع قائم یک مثلث قائم الزاویه با مساحت مربع ساخته شده روی وتر برابر است.

مثلث قائم الزاویه مثلثی است که دارای یک زاویه قائم می‌باشد و به ضلعی که روبروی این زاویه در مثلث قرار دارد، وتر می‌گویند.
در شکل اضلاع زاویه قائم با aوb و وتر با c نشان داده شده است.
بیان دیگر قضیه به این صورت است که در یک مثلث قائم الزاویه مجموع مربعات دو ضلع قائم با مجذور وتر برابر است.

جالب است بدانید که بیش از شصت روش هندسی برای اثبات این قضیه وجود دارد.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط حجت خسروشاهی در یکشنبه 1388/05/04  |
  تشابه برای دانش آموزان سوم
  تشابه  

تشابه به معنی به هم مانند بودن و به یکدیگر شبیه بودن می باشد. دو تصویر که از یک منظره تهیه شده اند ولی از لحاظ اندازه ها با هم تفاوت دارند, دو تصویر مشابهند.

                  


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط حجت خسروشاهی در سه شنبه 1388/03/05  |
 عددهای طبیعی: (natural nmuber) و حل مساله

عددهای طبیعی: (natural nmuber)

طبیعی منسوب به طبیعت است و به معنی آنچه به طبیعت اختصاص دارد و مربوط به طبیعت است ، می باشد. هر یک از اعداد 1, 2 , 3, ... که در طبیعت برای شمارش از آن ها استفاده می شود را عدد طبیعی می نامیم. مجموعه عددهای طبیعی شامل اعداد طبیعی می باشد و آنرا با حرف که از کلمه انگلیسی Natural گرفته شده است، نمایش می دهند.

|+| نوشته شده توسط حجت خسروشاهی در سه شنبه 1388/02/15  |
 دایره

دایره: (circle)

مجموعه نقاطی از صحفه که فاصله ی آن از یک نقطه به نام مرکز برابر باشند ، دایره نامیده می شود.

دایره ی c به مرکز o و شعاع R را با نماد نشان می دهیم .

وتر دایره :(circle chord) پاره خطی که دو نقطه از محیط دایره را به هم وصل می کند . هر دایره بیشمار وتر دارد . مانند وتر های AB و CD در دایره ی C .

قطر دایره:(circle axis) بزرگترین وتر در هر دایره را قطر می نامند . قطر وتر ی از دایره است که از مرکز می گذرد مانند قطر MN در دایره ی C.

کمان دایره :(circle arc) قسمتی از محیط دایره را می گویند که به دو نقطه روی محیط دایره محدود شده باشد. اگر دو نقطه ی A و B را روی دایره C در نظر بگیریم دو کمان پدید می آید ، کمان کوچکتر را به صورت و کمان بزرگتر را به صورت می خوانیم .


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط حجت خسروشاهی در یکشنبه 1388/02/13  |
 جبر: (algebra)

جبر: (algebra)

در لغت جبر مقابل کلمه اختیار است و به معنی ناچار کردن می باشد. جبر و مقابله قسمتی از ریاضیات است که در آن برای حل مجهولات حروف و علامات را به جای اعداد به کار می برند.

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط حجت خسروشاهی در دوشنبه 1388/01/24  |
 
 
بالا